Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) cùng các đơn vị tư vấn, thi công, quản lý vận hành vừa tổ chức đóng điện, nghiệm thu Công trình 1 - Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Phú Lâm - Long An thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Phú Lâm - Cai Lậy 2.

Nghiem thu duong day 220kV Phu Lam - Long An - Anh 1

Dự án được đầu tư xây dựng để thay thế đường dây truyền tải 220kV hiện có đã vận hành hơn 20 năm với tình trạng đã xuống cấp, không đảm bảo vận hành an toàn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 911 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.

Trần Tuyết