Với 417/428 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiều 18-11, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Luật này, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản…; Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Nghiem cam loi dung hoat dong tin nguong, hoat dong ton giao de truc loi. - Anh 1

Kết quả biểu quyết

Luật cũng nêu rõ, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.

Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.

Về tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, Luật tín ngưỡng, tôn giáo khẳng định tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Luật này có hiệu lực thi hành từ 1-1-2018.