Ì xèo biết bao nhiêu năm câu chuyện sổ đỏ sổ hồng bàn đi tính lại làm phiền lòng dân chúng đang trong cơn khát sở hữu nóng lòng muốn nắm trong tay cái bằng chứng về quyền sử dụng nhà cửa đất đai của mình. Có cái ấy mới tỏ ra là người có sở hữu, có nghĩa là có cái giá để thế chấp khi cần thiết.