Số đầu tiên của {Nghĩ} chúng tôi muốn nói về thứ mà lâu nay trong cuộc sống hiện đại người ta thường cảm thấy thiếu: Đó là Lòng tin. Câu chuyện chúng tôi kể lại trong video này cũng chính là về SỰ TIN TƯỞNG lẫn nhau trong cuộc sống. Vì TIN nên mới làm. Và vì TIN nên mới có nảy ra những thứ đúng là "không thể tin vào mắt mình". Mời quý vị cùng xem video sau.