Đó là ý kiến của ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN về công tác pháp luật thay thế Nghị quyết số 5a/NQ-BCH về “Đẩy mạnh công tác pháp luật của tổ chức CĐ trong tình hình mới” và dự thảo Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN về công tác ATVSLĐ thay thế Nghị quyết số 5b/NQ-BCH về “Đẩy mạnh công tác bảo hộ LĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới” do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 30.11 tại Hà Nội.

Nghi quyet phai dam bao de thuc hien, phu hop voi Luat ATVSLD - Anh 1

Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu kết luận tại hội thảo. (Ảnh: Xuân Trường)

Tới dự hội thảo có các CBCĐ, các nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ; một số CĐ ngành TƯ, các LĐLĐ địa phương có nhiều KCN, đông DN và có quan hệ LĐ phức tạp như: LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh; LĐLĐ tỉnh Đồng Nai; LĐLĐ TP. Đà Nẵng; LĐLĐ TP. Hải Phòng; LĐLĐ tỉnh Hưng Yên...

Tại hội thảo, ông Đặng Văn Khánh - Trưởng phòng Bảo hộ LĐ (Ban Quan hệ LĐ, Tổng LĐLĐVN) đã trình bày về dự thảo Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN về công tác ATVSLĐ thay thế Nghị quyết số 5b/NQ-BCH về “Đẩy mạnh công tác bảo hộ LĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới”; dự thảo Chỉ thị của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN về đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” và dự thảo Sửa đổi, bổ sung Bản kiểm tra chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” ban hành kèm theo Hướng dẫn số 168/HD-TLĐ ngày 10.2.2015; ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Quan hệ LĐ (Tổng LĐLĐVN) trình bày về dự thảo Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN về công tác pháp luật thay thế Nghị quyết số 5a/NQ-BCH về “Đẩy mạnh công tác pháp luật của tổ chức CĐ trong tình hình mới”. Sau phần trình bày dự thảo hai Nghị quyết nói trên, GS.TS Lê Vân Trình - chuyên gia cao cấp Tổng LĐLĐVN cho rằng, tên dự thảo Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN về công tác ATVSLĐ thay thế Nghị quyết số 5b/NQ-BCH về “Đẩy mạnh công tác bảo hộ LĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới” nên sửa thành “Công đoàn tham gia nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trong giai đoạn hiện nay”; các dự thảo cần có sự phối hợp với các viện nghiên cứu, các trường đại học có liên quan đến công tác ATVSLĐ. GSTS Lê Vân Trình và một số đại biểu khác như ông Nguyễn Văn Khải - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh; ông Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng; bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên; ông Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ… cũng cho rằng, cần viết gọn lại phần mục tiêu; đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm CĐ; thêm phần các “chỉ tiêu phải đạt” mà Luật ATVSLĐ chưa quy định. Trong phần tổ chức thực hiện, cần thêm “Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các trường đại học trong việc nghiên cứu đề xuất các CĐCS các giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và ngành mình”.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đề nghị tổ soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đảm bảo các Nghị quyết có tên gọi ngắn gọn, rõ ràng; có các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hợp lý, phù hợp với Luật ATVSLĐ; đồng thời khẳng định: Công tác pháp luật trong thời gian tới sẽ rất quan trọng, nhất là khi VN hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tổ chức CĐ làm nhiệm vụ khởi kiện DN vi phạm pháp luật về BHXH…

Nghi quyet phai dam bao de thuc hien, phu hop voi Luat ATVSLD - Anh 2

Ông Nguyễn Văn Khải - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Xuân Trường)

Xuân Trường