- Tôi bị liệt chi dưới do biến chứng điều trị, từ khi bị liệt tới nay đã tròn 3 năm. Trong khoảng thời gian này tôi được BHXH chi trả theo chế độ ốm dài ngày, tuy nhiên nay đã 3 năm mà bệnh không thuyên giảm, tôi phải ngồi xe lăn. Nay tôi muốn biết có loại văn bản nào quy định rằng người mắc bệnh dài ngày sau bao nhiêu lâu mà bệnh không khỏi thì sẽ bị cho thôi việc.(Bạn đọc HCM)

Vấn đề này xin trao đổi với bạn như sau: Ở đây chúng tôi không rõ Hợp đồng lao động của bạn như thế nào, tuy nhiên theo điểm c khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn ốm đau đã điều trị sáu tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động dưới một năm ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động. Đây là quyền của người sử dụng lao động chứ không phải là trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý buộc phải chấm dứt HĐLĐ với người lao động. Vì vậy, người sử dụng lao động thực hiện hay không thực hiện quyần (được pháp luật trao cho) là quyền (theo ý muốn) của họ mà không có sự can thiệp từ bất kỳ phía nào. (Xin cám ơn BHXH Thành phố HCM đã giúp đỡ chúng tôi trong chuyên mục này)