Trong khi thay đồ cho hoàng hậu các cung nữ thực hiện màn múa nghệ thuật trong bối cảnh không gian ba chiều rực rỡ kết hợp cùng và hình ảnh chiếu lên màn hình.

Duy Huy