Sau bao ngày chờ đợi, ELFs có thể hoàn toàn mãn nguyện với album mới 'ra lò' của SuJu.

Bonamana vừa được tung ra đã thực sự thống trị các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc! Super Junior – (Boom Boom) Super Junior – (Coagulation) Super Junior – (Your Eyes) Super Junior – My Only Girl Super Junior – (My All Is In You) Super Junior – Shake It Up! Super Junior – (In My Dream) Super Junior – (One Fine Spring Day) Super Junior – (Good Person) Super Junior – Here We Go Minh Minh vzone.vn