Rào cản lớn nhất cho sự thành công trong kinh doanh là rào cản do văn hóa dựng lên.

Trong buổi họp làm việc Giao tiếp qua điện thoại Giao tiếp giới tính Phục trang trong công việc