NDĐT - Ngày 12-11, tại Trường Đại học Trà Vinh, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, VTV Cần Thơ và UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ - Di sản văn hóa dân tộc”.

Hơn 120 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý giáo dục và đào tạo T.Ư, địa phương về văn hóa nghệ thuật; các nhà nghiên cứu, giảng viên về văn hóa nghệ thuật trong cả nước; các nghệ nhân, nghệ sĩ dân tộc Khmer khu vực Tây Nam Bộ tham dự với 70 bài tham luận.

Ban tổ chức đã chọn trình bày năm bài tham luận xoay quanh các chủ đề nghiên cứu về nguồn gốc ra đời, quá trình hình thành và phát triển, công tác đào tạo, quản lý, biểu diễn, bảo tồn Nghệ thuật sân khấu Dù kê.

Hội thảo cũng nghe tám ý kiến thảo luận tại hội trường và nhận được hơn 10 ý kiến đóng góp bằng văn bản.

Các tham luận, thảo luận dù có một số ý kiến khác nhau về nguồn gốc ra đời, nhưng đều thống nhất “Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ” là loại hình nghệ thuật biểu diễn tổng hợp, là tinh hoa của dân tộc. Dù kê được sinh ra từ chính nhân dân lao động, từ trí tuệ, tinh thần yêu cái đẹp của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Qua các ý kiến tại hội thảo, cho thấy, Nghệ thuật Dù kê chưa được nghiên cứu bài bản. Vì thế sau hội thảo này, cần tiếp tục nghiên cứu, hội thảo để minh định rõ nguồn gốc xuất xứ; khẳng định Nghệ thuật Dù kê được sinh ra từ truyền thống dân tộc, từ đời sống dân gian…

Đây là việc làm cấp thiết, không chỉ để bảo tồn, phát huy mà còn hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị di sản dân tộc ở tầm quốc tế, vì Nghệ thuật Dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO công nhận giai đoạn 2012-2016.

ĐẶNG VĂN BƯỜNG