Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với bất kỳ ai đặc biệt là với người phụ nữ. Nhưng cũng chính niềm hạnh phúc ấy đôi khi lại là bức tường ngăn cách hay có thể làm giảm tình cảm mặn mà của hai vợ chồng.