Rất niềm nở, nhẹ nhàng và tỉnh táo khi nói về chồng cũ, mà chủ yếu nói về nghề, về quá khứ đẹp trên sân khấu cùng những dự án mới đang ấp ủ... Thanh Bạch trong mắt Xuân Hương dường như vẫn vẹn nguyên thưở nào!