TT - Người báo tin này cho người trong giới nhiều nhất lại là cô Sáu Liên - giám đốc Hãng Dĩa hát VN nổi tiếng.