Để truyền bá thông điệp của mình về các chất thải xả ra môi trường, nghệ sĩ người Bồ Đào Nha đã tạo ra tác phẩm điêu khắc động vật tuyệt đẹp để miêu tả việc thiên nhiên đang bị đe dọa như thế nào. Ngay lập tức những tác phẩm điêu khắc của ông đã mang lại sự thích thú cho người dân không chỉ bởi nghệ thuật mà còn bởi thông điệp ý nghĩa của nó.

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 1

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 2

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 3

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 4

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 5

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 6

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 7

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 8

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 9

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 10

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 11

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 12

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 13

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 14

Nghe si bien rac thanh vat de canh bao o nhiem - Anh 15

Hạ Ly (Theo Bored Panda)