(TNTS) Vừa qua, trong chuyến về thăm VN vào dịp Tết nguyên đán, nghệ nhân Ikebana Nguyễn Thanh (từ Mỹ) đa nảy ra ý tưởng mở một cuộc triển lãm với hình thức lạ mang tên Đối thoại phù du giữa Hoa và Họa tại Hà Nội. Cuộc đối thoại nghệ thuật ngồn ngộn ý tưởng và cảm xúc này đã mang đến một cuộc đối thoại khác giữa TNTS và nghệ nhân Nguyễn Thanh.