Kênh BBC đã thực hiện một phóng sự đặc biệt về các cụ bà đang gìn giữ sức sống cho các bài hát quan họ tại Việt Nam.

Những làn điệu dân ca quan họ này đã có từ nhiều thế kỷ, nhưng nay đang có nguy cơ mai một, do giới trẻ ngày nay ít biết hát các ca khúc này.

Đây là một phóng sự trong chương trình 100 người phụ nữ năm 2016 do BBC bình chọn.

Lê Thu