Chiều 16/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức làm công tác thống kê ở các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nghe An trien khai Luat Thong ke 2015 - Anh 1

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá, công tác thống kê mặc dù đạt nhiều kết quả tốt nhưng vẫn còn một số hạn chế như: Chỉ tiêu thống kê còn thiếu; nhiều chỉ tiêu chưa phản ánh đúng tình hình thực tiễn; thống kê chủ yếu còn cung cấp số liệu, phân tích thống kê chưa sâu...

Khắc phục những hạn chế, bất cập, ngày 23/11/2015 Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật số 89/2015/QH13 về Luật Thống kê. Luật Thống kê năm 2015 gồm 9 Chương, 72 Điều và 1 Phụ lục về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; tăng 1 Chương, 30 Điều so với Luật Thống kê 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Nghe An trien khai Luat Thong ke 2015 - Anh 2

Lãnh đạo Cục Thống kê Nghệ An kiểm tra số liệu thông tin Thống kê tại Phòng Thống kê Công nghiệp - xây dựng. Ảnh tư liệu

Luật Thống kê 2015 có nhiều đổi mới về nội dung nhằm giải quyết bất cập của Luật Thống kê 2003 như: sửa đổi, bổ sung quy định về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê; Tách Chương IV - công bố và sử dụng thông tin thống kê của luật cũ thành 2 chương...

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe trình bày các Nghị định liên quan đến Luật: Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Nghe An trien khai Luat Thong ke 2015 - Anh 3

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ thường trực UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu, nghiên cứu, trao đổi và ứng dụng trong có hiệu quả trong thực tiễn.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về công tác triển khai Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương trong thời gian tới./.

Nguyên Hưng