Nhờ áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ thuế, như: Triển khai dịch vụ nhắn tin đôn đốc nộp tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp đến doanh nghiệp; Đưa thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế lên các phương tiện thông tin đại chúng nên 9 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế tỉnh đã thu được 168 tỷ đồng nợ thuế.

Theo Cục Thuế Nghệ An, 9 tháng đầu năm 2016, đơn vị đã ban hành 132.936 lượt thông báo nợ thuế và tiền nộp chậm với số tiền chậm nộp gần 94 tỷ đồng.

Nghe An thu hoi 168 ty dong no thue bang cuong che - Anh 1

Doanh nghiệp làm việc tại cơ quan thuế về các chính sách thuế.

Đặc biệt, ngành áp dụng biện pháp cưỡng chế như thực hiện 12.781 vụ cưỡng chế nợ thuế với số tiền phải cưỡng chế 3.473 tỷ đồng và tổng số tiền thuế nợ thu hồi đạt 168 tỷ đồng.

Trong đó, cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản 11.741 vụ với số tiền phải cưỡng chế 3.114 tỷ đồng, số tiền đã thu được 156 tỷ đồng; Cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 400 vụ với số tiền phải cưỡng chế 315 tỷ, số tiền đã thu 9,6 tỷ đồng; Cưỡng chế bằng hình thức kê biên tài sản 619 vụ với số tiền phải cưỡng chế 4,5 tỷ, số tiền đã thu được 833 triệu đồng; Cưỡng chế bằng hình thức thu qua người thứ 3 với 12 vụ, số tiền đã thu được 410 triệu...

Ngoài ra, Cục Thuế Nghệ An đã đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp thu hồi nợ 72 tỷ đồng của 132 doanh nghiệp và phối hợp Sở kế hoạch & Đầu tư thu hồi nợ 21 tỷ đồng của 132 doanh nghiệp.

Hoàng Vĩnh