Ngày 9/11, UBND tỉnh Nghệ An có kết luận số 662/UBND-TB về việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết luận chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc quản lý, bảo đảm ATVSTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua: Các huyện chưa thống kê được hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm, thủy sản. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt; việc phát hiện và xử lý vi phạm chưa nghiêm, thiếu tính răn đe.

Nghe An: Thieu tinh ran de trong xu ly vi pham an toan thuc pham - Anh 1

Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh kiểm tra tại Chợ hải sản Cửa Lò. Ảnh minh họa

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; hướng dẫn, giám sát các địa phương trong việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đức Dũng