Theo ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An, hiện tăng trưởng tín dụng trên địa bàn diễn biến tốt, đạt tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Đến nay, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 120.796 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 16.122 tỷ đồng.

10 tháng đầu năm 2016, các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân mở tài khoản thanh toán qua ngân hàng. Do vậy, tuy mặt bằng lãi suất trên thị trường thấp nhưng tốc độ tăng huy động vốn vẫn ổn định.

Đến 31/10/2016, nguồn vốn huy động tại địa bàn (không tính Ngân hàng Phát triển) ước đạt 89.996 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 12.857 tỷ đồng, bằng 16,7%.

Nghe An: Tang truong tin dung dat tren 15% - Anh 1

Giao dịch tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nghệ An.

Từ nguồn vốn này, các tổ chức tín dụng tập trung cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 120.796 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 16.122 tỷ đồng, bằng 15,4%, cao hơn so với tốc độ tăng cùng kỳ năm trước (là 14,8%).

Tổng nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn khoảng 1.001 tỷ đồng, chiếm 0,8% trong tổng dư nợ, giảm 74 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch tích cực, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế. Dư nợ một số chương trình tín dụng cao như cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 ước đạt 57.061 tỷ đồng (tăng 16,3% so với đầu năm), chiếm 47,2% tổng dư nợ.

Ngoài ra, cho vay xuất khẩu ước đạt 1.480 tỷ đồng, tăng 26,6% so với đầu năm; Dư nợ cho vay phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67 ước đạt 320 tỷ đồng, tăng 261,8% so với đầu năm; Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ ước đạt 420 tỷ đồng, tăng 96% so với đầu năm.

Thu Huyền