Ngày 26/10, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3171 của UBND tỉnh Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; giao ban với các hội doanh nghiệp, doanh nhân.

Tham dự họp có đại diện các Sở, ngành liên quan và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghe An se ho tro toi da cho doanh nghiep phat trien - Anh 1

Đại diện các sở, ngành và các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung của các Sở, ngành triển khai thực hiện Quyết định 3171 của UBND tỉnh. Cụ thể, Sở Kế hoạch Đầu tư đã xây dựng quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); Tiếp tục cải cách hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo hướng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; Kiện toàn Ban trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa; Rà soát, kiến nghị xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện giữa Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư và các luật liên quan ...

Cục Thuế Nghệ An đã thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, đổi mới công nghệ; Bảo đảm quyền lợi kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực, cơ hội kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Sở Công Thương đã triển khai xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; Đẩy mạnh phát triển Sàn giao dịch thương mại điện tử Nghệ An; Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

Ngoài ra, các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học công nghệ, Nội vụ… đều đã triển khai các nội dung thực hiện Quyết định 3171 về hỗ trợ phát triển, doanh nghiệp.

Nghe An se ho tro toi da cho doanh nghiep phat trien - Anh 2

Ông Phan Thanh Miễn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa trao đổi ý kiến tại cuộc họp.

Ngoài ra, tại cuộc họp, các Hội doanh nghiệp đã kiến nghị những khó khăn vướng mắc liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tiền thuê đất, sử dụng đất ...

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Sông Hiếu tiếp tục có kiến nghị về việc thuê đất trúng đấu giá đến nay chưa được giải quyết; đề nghị UBND tỉnh và UBND huyện Tân Kỳ không đình chỉ hoạt động sản xuất gỗ dăm của Công ty TNHH Kiều Phương (Tân Kỳ).

Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Đô Lương kiến nghị liên quan đến tiền thuế thuê đất. Cụ thể, năm 2015 theo thông báo của Chi cục thuế Đô Lương về việc nộp thuế thuê đất năm 2015, các doanh nghiệp đã nộp thuế đầy đủ, đúng thời gian quy định và đã báo cáo quyết toán thuế 2015 vào cuối kỳ tài chính tháng 3/2016. Nay có thông báo truy thu thêm gấp 2,8 lần, làm xáo trộn số liệu quyết toán, hạch toán, gây phiền hà và khó khăn cho doanh nghiệp.

Nghe An se ho tro toi da cho doanh nghiep phat trien - Anh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Nghe An se ho tro toi da cho doanh nghiep phat trien - Anh 4

Sản xuất cửa cuốn tại Công ty Austdoor Nghệ An.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của các Hội doanh nghiệp, doanh nhân để cùng với tỉnh sớm có văn bản trả lời thấu đáo gửi cho các Hội doanh nghiệp và doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị các sở, ngành cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Đối với việc thực hiện Quyết định 3171, đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu Sở Kế hoạch đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo tỉnh các giải pháp để thực hiện. Các sở, ngành cần cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Quyết định 3171; triển khai phổ biến nội dung đến cán bộ nhân viên, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Cơ quan chủ trì thực hiện Nghị quyết 3171 cần công khai đường dây nóng để tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, các đơn vị trong tỉnh.

Đối với một số, sở, ngành chưa triển khai các nội dung cụ thể trong thực hiện Quyết định 3171, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu hoàn thiện để báo cáo trước ngày 31/12/2016. Mục tiêu sang đầu năm 2017, Nghệ An sẽ đưa vào vận hành dịch vụ công trực tuyến cấp 3 và thành lập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đưa về UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch đầu tư cần tham mưu cho lãnh đạo tỉnh những cơ chế chính sách và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành kết nối với các hội doanh nghiệp. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp phát triển.

Quỳnh Lan