Để đảm bảo quỹ đất đáp ứng phát triển doanh nghiệp, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, thời gian qua, Nghệ An đã rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1172/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014. Mục tiêu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 48 cụm công nghiệp, tổng diện tích theo quy hoạch 961,24 ha.

Nghe An: Phan dau co 48 cum cong nghiep vao nam 2020 - Anh 1

Thu Huyền - Hữu Quân