Tại một số xã, sau khi nước rút, nông dân tranh thủ ra đồng thu hoạch lúa mùa muộn nhưng năng suất, chất lượng đều giảm.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại một số xã của huyện Hưng Nguyên, một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ những ngày qua:

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 1

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 2

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 3

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 4

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 5

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 6

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 7

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 8

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 9

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 10

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 11

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 12

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 13

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 14

Nghe An: Nhieu thon xom van bi nuoc lu co lap - Anh 15