Bộ chính trị đặt ra mục tiêu cho tỉnh Nghệ An là phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015...

Nghe An: Nhieu thach thuc tren duong thuc hien nghi quyet 26 - Anh 1

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An

Sáng 29/10, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, bộ mặt kinh tế xã hội Nghệ An đã có nhiều chuyển biến nhưng con đường phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế-chính trị-xã hội của vùng Bắc Trung bộ còn nhiều thách thức.

Nghe An: Nhieu thach thuc tren duong thuc hien nghi quyet 26 - Anh 2

PGS, TS Trần Đình Thiên đánh giá tầm nhìn mới của Nghệ An

Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ chính trị đặt ra mục tiêu cho tỉnh Nghệ An là phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015; tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp là trung tâm kinh tế-chính trị-xã hội của vùng Bắc Trung Bộ...

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết (từ ngày 30/7/2013 đến nay), tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp tăng nhanh, số lượng và quy mô dự án ngày càng lớn. Tổng sản phẩm trong tỉnh 3 năm 2014-2016 tăng bình quân 7,59%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của 3 năm 2011-2013 (5,54%). Thu nhập bình quân đầu người tăng khá nhanh: năm 2016 ước đạt 31 triệu đồng/người (gấp 1,4 lần so với năm 2013). Thu ngân sách đạt kết quả khá, hàng năm tăng trên 15%. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014-2016 ước đạt 29.997 tỷ đồng, trong đó năm 2015 đạt 10.038 tỷ đồng, 10 tháng đầu năm 2016 đạt hơn 8.313 tỷ đồng…

Nghe An: Nhieu thach thuc tren duong thuc hien nghi quyet 26 - Anh 3

Đại biểu tham gia Hội thảo

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhiều tiềm năng chưa được khai thác tốt; sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp còn hạn chế; thiếu vốn; quản lý quy hoạch chưa tốt; chất lượng nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu...

PGS,TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Trong bối cảnh mới, Nghệ An cần hòa nhịp nhanh chóng vào sự phát triển chung của khu vực; cần tư duy lại toàn bộ câu chuyện ngân sách, định vị lại mình trong cấu trúc ngân sách; cần chủ động nắm bắt vai trò là trung tâm phối hợp liên kết vùng; cách phát triển mới trong hội nhập kinh tế quốc tế. Và hơn hết, Nghệ An phải nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu, những vấn đề một cách cầu thị, nghiêm túc để hòa nhập và chiếm ưu thế vào sự cạnh tranh hiện nay. Về tầm nhìn, Nghệ An cần tư duy về cách mạng công nghiệp như thế nào; tư duy hiện đại hóa, đánh giá hết tầm vóc, vị thế của thành phố Vinh trong sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, để trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ trên nhiều mặt, đòi hỏi Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, tiến tới tự cân đối thu chi, đóng góp cho cả nước. Tỉnh phải có những mô hình, hình mẫu trong các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ tài chính – ngân hàng, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.