Trên 20 hộ dân 2 khối Yên Khánh và Sa Nam; Thị trấn - Nam Đàn - Nghệ An đang phải sống chung cảnh sạt lở đất.

Nghe An: Nguy co mat nha vi bi sat lo sau lu - Anh 1

Bùi Dũng