KTNT - Báo Kinh tế nông thôn nhận được đơn khiếu nại của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nghệ Tĩnh (trụ sở tại số 15B - Mạc Thị Bưởi, phường Trung Đô, TP. Vinh; viết tắt là XDNT) khi UBND tỉnh Nghệ An có thái độ ứng xử với doanh nghiệp theo kiểu... “nhất bên trọng, nhất bên khinh”.