Được sự đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý dự án bảo tồn tôn tạo Khu di tích Lim Liên đã trưng bày mô hình mái che mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ, mời nhân dân, các nhà chuyên môn, các tổ chức… góp ý kiến.