9 tháng đầu năm 2016, kim ngạch XNK tại Hải quan Nghệ An đạt gần 612 triệu USD (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và thông qua đó, ngành đạt số thu ngân sách nhà nước 656,4 tỷ đồng.

Nghe An: Kim ngach xuat nhap khau dat gan 612 trieu USD. - Anh 1

Hàng hóa XNK thông qua Cảng Cửa Lò

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư lớn và các đơn vị sản xuất hàng dệt may, điện tử, xây dựng… nên số lượng hàng hóa XNK tăng.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, có hàng trăm doanh nghiệp kê khai, làm thủ thủ tục XNK hàng hóa với 11.518 tờ khai và để tạo điều kiện thuận lợi có các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hóa, Hải quan Nghệ An áp dụng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tốt nghiệp vụ hải quan. Đồng thời tăng cường giám sát, quản lý, kiển tra thuế XNK, thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế…

Hoàng Vĩnh