ND - Đến ngày 12-11, tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế được bệnh lép-tô trên lợn. Lép-tô là loại bệnh rất nguy hiểm, nếu không khống chế kịp thời, sau ba đến bảy ngày gia súc sẽ lây bệnh và chết hàng loạt.