Từ năm 2008-2014, tỉnh Nghệ An có 439 được cử tuyển đi học, tuy nhiên, đến nay vẫn còn 193 người chưa bố trí được nơi công tác.

Nghe An: Gan 200 HS cu tuyen chua duoc bo tri cong tac - Anh 1

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều ngày 21/10, đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Vũ Minh Châu, Trưởng ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với MTTQ tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan về kết quả thực hiện Nghị định 134/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách cử tuyển, tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số và tính hình kinh tế, văn hóa, xã hội của dân tộc tại huyện Tương Dương.

Theo báo cáo của MTTQ tỉnh, Nghệ An hiện nay có hơn 466 ngàn người là dân tộc thiểu số (chiếm 15,7%).

Thực hiện Nghị định 134 của Chính phủ, trong 5 năm (2010-2015) tỉnh Nghệ An đã cử tuyển 294 người đi học. Trong đó, có 7 người hệ cao đẳng và 287 người hệ đại học, trong số này Kinh có 14 người (chiếm 4,7%), dân tộc thiểu số 280 người (chiếm 95,52%).

Nghe An: Gan 200 HS cu tuyen chua duoc bo tri cong tac - Anh 2

Ông Vương Đình Lập, Phó ban Dân tộc cho rằng
“Phải xem xét lại vấn đề cử tuyển trong giai đoạn hiện nay, so với thực tiễn hiện tại nó đã “lỗi thời”. Còn nếu tiếp tục thì cần có kế hoạch, địa chỉ cụ thể, để sau khi học xong cử tuyển, con em dân tộc thực sự được bố trí công tác”.

Nếu tính từ năm 2008-2014, toàn tỉnh Nghệ An có 439 người được cử tuyển đi học, nhưng chỉ mới 246 người bố trí được vị trí công tác, còn lại 193 người chưa bố trí được.

Qua khảo sát, sở dĩ có những hạn chế, bất cập như trên về công tác cử tuyển là vì chỉ tiêu tuyển cử của các huyện chưa có những quy hoạch, kế hoạch lâu dài để đăng ký chỉ tiêu; những thay đổi về cán bộ, người phụ trách công tác tuyển cử chưa hiểu rõ về chính sách này; việc cử tuyển hàng năm chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội như chất lượng thấp, chưa đúng năng lực; học sinh miền núi chủ yếu khá về xã hội, trong khi nhu cầu xã hội chủ yếu đạo tào kỷ thuật, kinh tế.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá cao Nghị định 134 lúc mới ban hành là rất ý nghĩa, tạo điều kiện cho con em dân tộc có cơ hội được học hành, bố trí công tác.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác cử tuyển hiện nay đã “lỗi thời” và còn nếu tiếp tục cử tuyển thì cần phải xác định cho con em đi học cái gì? nghề nào?.

Nghe An: Gan 200 HS cu tuyen chua duoc bo tri cong tac - Anh 3

Ông Vũ Minh Châu, Trưởng ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, hiện nay việc tinh giảm biên chế đã kéo theo việc bố trí cán bộ cho con em dân tộc rất khó khăn, nhất là các ngành kỹ thuật, kinh tế…

Thậm chí trong vấn đề cử tuyển vẫn có hiện tượng “con ông cháu cha”.

Đối với công tác dân tộc, bảo tồn người dân tộc Ơ-Đu (dân tộc dưới 1.000 dân) ở Nghệ An hiện nay còn nhiều vấn đề. Cụ thể, người dân tộc Ơ-Đu hiện chỉ sống dọc theo sông Nậm Nơn thuộc huyện Tương Dương với 95 hộ dân, 415 nhân khẩu (gốc người Ơ-Đu).

Tuy nhiên, hiện nay người dân tộc Ơ-Đu mặc dù có nhiều chính sách tái định cư, bảo tồn gìn giữ nét văn hóa nhưng có nguy cơ mai một. Bởi có một thực tế, hiện nay người dân tộc Ơ-Đu đã không còn nói tiếng mẹ đẻ của mình, không còn ngôn ngữ, số từ vững còn lại khoảng 300 từ (trong có 100 từ lai), trang phục, văn hóa đã lai tạp các dân tộc sống xung quanh, vì người Ơ-Đu không lấy nhau trong dân tộc mình nên vấn đề nòi giống mai sau cũng là vấn đề cần lưu ý. Vậy nên, để giữ gìn được dân tộc này cần phải nhanh chóng với sự vào cuộc của các cấp, ngành.

Bắc Vũ