Tính đến ngày 15/7/2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 96 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 10.000 tỷ đồng.

Nghe An: Gan 100 du an duoc cap moi dau tu trong 7 thang - Anh 1

Thu Huyền - Hữu Quân