Hệ thống chợ dân sinh hiện đang là kênh phân phối chính phục vụ nhu cầu của người dân. Theo thống kê của Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 405 chợ dân sinh đang hoạt động; năm 2015 đóng góp ngân sách địa phương trên 32 tỷ đồng. Mục tiêu, đến năm 2020, toàn tỉnh có 459 chợ dân sinh nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân.

Nghe An: Cho dan sinh dong ngan sach hon 32 ty dong/nam - Anh 1

Hồng Toại - Đinh Nguyệt