(VTC News) - Thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh Nghệ An năm học 2008 - 2009 có 5 trường có tỷ lệ 100% đậu tốt nghiệp.

Đó là trường Hà Huy Tập, THPT Hecman, THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Hà Huy Tập, Trường chuyên toán của Bộ. Nhưng như vậy cũng không phản ánh hết chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Nghệ An. Bên cạnh đó một số trường có tỷ lệ đậu tốt nghiếp rất thấp như: Trường THPT dân lập Sông Hiếu (Nghĩa Đàn) 44,84%, dân lập Cù Chính Lan 48,7%, THPT Đinh Bạt Tụy (Hưng Nguyên) 49,7%. Phụ huynh chờ con trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi năm 2009 Có những trường tỷ lệ tốt nghiệp chỉ nằm ở mức dưới 20% như: TTGDTX Tương Dương chỉ có 10,1%, Thanh Chương 14%, Quế Phong 15%. Có những trường tỷ lệ tốt nghiệp chỉ nằm ở mức dưới 20% như: TTGDTX Tương Dương chỉ có 10,1%, Thanh Chương 14%, Quế Phong 15%. Quy chế thi năm nay, điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 cao hơn điểm thi từ 2 điểm trở lên thì thí sinh có quyền xin phúc khảo bài thi (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả kỳ thi). Theo kết quả của Sở GD&ĐT Nghệ An cung cấp, Nghệ An có 38.654 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 87,2%, trong đó có 309 em đạt loại giỏi, 3.234 em đạt loại khá trên tổng 48.360 thí sinh đăng ký dự thi (THPT 44.331 thí sinh, BT THPT 4.029 thí sinh). Tổng số thí sinh bỏ thi là 171 em ( THPT: 135, BT THPT: 36), 1 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, đình chỉ thi 19 em. 5 thí sinh đến muộn không được dự thi, trong đó có 2 em muộn thi do cứu người bị tai nạn tại hội đồng thi Đô Lương 1. Tin & ảnh: Nguyên Nhân