Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Đảng là đồi tiền phong của giai cấp, của nhân dân và của dân tộc. Do đó, đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phong phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, của nhân dân và của dân tộc. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo nên từ những người đảng viên. Lời Hồ Chí Minh “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Trong thời chiến thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh , những người đảng viên hiểu rõ giá trị to lớn của không có gì so sánh được. Nếu để mất độc lập là mất tất cả. Trong đó, có cả những điều thiêng liêng như tình yêu lứa đôi, tình cảm gia đình vợ - chồng, cha - con, anh - em; thậm chí kể cả những điều thương liêng trong tâm linh như là mồ mả của ông cha đã chôn sâu dưới lòng đất… cũng khó mà giữ được. Và thế là họ sẵn sàng lên đường với một khí thế tiến công “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Những người ở lại hậu phương với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam thân yêu”, để bảo đảm và bằng những việc làm rất thiết thực nhất như “xe chưa qua nhà ta dỡ”, lót đường cho xe qua… Chính vì thế, những người đảng viên đã tập hợp quanh mình một sức mạnh vô địch - sức mạnh của nhân dân – để làm nên chiến thắng vĩ đại ở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, đưa non sông thu về một mối. Trong cuộc sống thời bình, có điều kiện để đọc lại những lời dạy của Bác Hồ: , mỗi đảng viên hôm nay suy nghĩ gì và hành động như thế nào về điều đó? Muốn thay mặt Đảng để giải thích cho quần chúng hiểu rõ những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là điều không đơn giản một chút nào. Bởi lẽ, muốn tuyên truyền, giải thích một nội dung nào đó cho người dân dễ nghe, dễ hiểu và làm theo thì đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực nghiên cứu, học tập, hiểu đúng, hiểu đủ và vận dụng có hiệu quả những chủ trương, chính sách đó vào trong cuộc sống; biết phân tích, đánh giá liên hệ thực tiễn cuộc sống, tạo nên những minh chứng sát thực … Muốn làm được điều đó, ngoài việc nghiên cứu, học tập trong tài liệu, sách báo, đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu thực tế các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, từ đó có sự phân tích, xem xét và bổ sung những luận cứ khoa học, giải pháp để thực hiện từng vấn đề cụ thể. Chẳng hạn, chúng ta đang thực hiện chủ trương phấn đấu vì mục tiêu . Dân giàu thì nước mới mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng là một người dân. Do đó, đảng viên phải biết làm giàu. Đảng viên biết làm giàu từ chính những tri thức của mình. Sinh thời Bác Hồ khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Mọi người theo Đảng là hướng tới một nền đạo đức, văn minh, hướng tới một xã hội giàu có, không còn người bóc lột người… Chính vì vậy, đảng viên của Đảng phải là những người biết làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập, nâng cao mức sống của gia đình ngày một cao hơn, góp phần xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh. Đó cũng là một yêu cầu về sự làm gương của đảng viên trong thời đại hôm nay. Làm gương ở chỗ, trước hết phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về lĩnh vực phát triển kinh tế; đồng thời chịu sự quản lý của tổ chức đảng, thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ đảng và những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm (trong đó có những quy định về đảng viên làm kinh tế); gương mẫu chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước... Nếu đảng viên biết làm giàu chính đáng sẽ mở đường thông thoáng cho quần chúng đi theo… Sự phát triển của khoa học, công nghệ tác động sâu sắc tới những biến đổi kinh tế, chính trị, văn hóa và tổ chức đời sống xã hội. Với thành quả của cách mạng khoa học, công nghệ đã hình thành xã hội thông tin, trong đó sự phát triển của các quốc gia ngày càng ít dựa vào các nguyên liệu thiên nhiên, mà chủ yếu dựa vào tri thức khoa học, công nghệ. Thông tin trở thành nguồn nguyên liệu đặc biệt, là yếu tố đầu vào của hệ thống sản xuất, của quản lý; là công cụ để sáng tạo của cải, là chìa khóa của an ninh kinh tế - xã hội. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay cần làm gì để nắm bắt được thông tin, ứng dụng khoa học – công nghệ vào các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ? Tiến bộ xã hội ngày càng chú trọng nhiều hơn tới các thước đo đánh giá về văn hóa, đạo đức, lối sống, hành vi ứng xử của cá nhân trong cộng đồng. Do vậy, đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, văn hóa, giữ nghiêm kỷ luật từ những việc làm rất nhỏ từ cuộc sống thường ngày. Chẳng hạn, mỗi cán bộ, đảng viên luôn chấp hành nghiêm chỉnh giờ làm việc, không đi muộn, về sớm; không xa hoa lãng phí trong tiêu dùng từ việc sử dụng điện, điện thoại nơi công sở; phương tiện, nhiên liệu khi đi công tác; thực hành tiết kiệm trong chiêu đãi, tiếp khách, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.Trong việc học tập, nâng cao trình độ, cán bộ, đảng viên phải là người luôn nêu cao ý thức tự học “học suốt đời”. Trong điều kiện khoa học – công nghệ phát triển, thông tin nhiều chiều, trình độ dân trí nâng cao, nếu cán bộ, đảng viên không chịu khó tìm tòi, tự học thì rơi vào quy luật đào thải là tất yếu. Trong các mỗi quan hệ xã hội ngày nay, nếu không có đủ thông tin chính xác, kịp thời, thì cán bộ, đảng viên cũng sẽ bị động và thua thiệt, đặc biệt là khi đất nước đã mở cửa hội nhập ngày càng sâu hơn và toàn diện hơn với thế giới. Cùng với cả nước, huyện Côn Đảo trong những năm qua đang quyết tâm thực hiện mục tiêu của Đề án phát triển kinh tế – xã hội Côn Đảo đến năm 2020 mà Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 264/2005/TTg ngày 25/10/2005: “Xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế - du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bảo tồn, tôn tạo khu di tích cách mạng đặc biệt của Việt Nam và phát triển, nâng cao giá trị Vườn quốc gia Côn Đảo, xây dựng Côn Đảo tương xứng với vị trí tiền tiêu, góp phần tích cực trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn kết chặt chẽ với phát triển của cả vùng phía Nam Tổ quốc”. Với sự cố gắng thực hiện tốt vai trò tiên phong trong lý luận và hành động của đội ngũ đảng viên chiếm gần 10% dân số của huyện Đảo hiện nay, sẽ là nhân tố chủ lực, quyết định để tập hợp, đoàn kết, quy tụ sức mạnh của quần chúng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Côn Đảo ngày càng giàu mạnh./.