TT - Tiếng môtô phân khối lớn gầm rú trên khắp các đại lộ Constitution và Independence ở ngay trung tâm của thủ đô Washington DC.