Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trong buổi họp bàn về giải pháp bình ổn thị trường xi măng khu vực phía Nam được tổ chức ngày 28-5 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thị trường phía nam sẽ không thiếu xi măng...