Ngày thi đấu thứ 7 (1-11) của đại hội, đoàn Việt Nam tranh tài 5 môn, trong đó có 1 môn mới xuất quân là Lân Sư Rồng. Tuy nhiên, đã không có thêm chiếc HCV nào đoạt được mà chỉ có thêm 1 HCB  và 2 HCĐ....