"Ngày pháp luật" có phải là một hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới không? PV báo PL&XH đã có dịp trao đổi với bà Trương Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Bà Trương Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội PV: Xin bà cho biết xuất phát từ đâu có "Ngày pháp luật" và mục đích của ngày này? Bà Trương Thị Nga: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cơ quan Nhà nước và UBND các cấp. "Ngày pháp luật" là hình thức PBGDPL có ý nghĩa thực tế trong việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô. "Ngày pháp luật" là mô hình ở tỉnh Hà Tây trước đây. Qua đánh giá bước đầu, đây được xem là cách làm hay, hiệu quả, cần được nhân rộng để triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT-TƯ của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam hàng năm thường có những ngày kỷ niệm các sự kiện, hoặc vận động hưởng ứng các chương trình mục tiêu cụ thể. Thậm chí có ngày được nhiều quốc gia, cả cộng đồng quốc tế hưởng ứng như Ngày quốc tế phụ nữ, Ngày quốc tế lao động hay Ngày vì môi trường... "Ngày pháp luật" của TP Hà Nội là nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng xã hội. Hàng năm, UBND TP Hà Nội đều ban hành Kế hoạch PBGDPL trên địa bàn TP, trong đó có nội dung triển khai thực hiện "Ngày pháp luật". Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ, Thành ủy Hà Nội đã đánh giá việc thực hiện "Ngày pháp luật" là một trong những đổi mới của công tác PBGDPL của TP Hà Nội. PV: "Ngày pháp luật" trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội được tổ chức thực hiện như thế nào? Bà Trương Thị Nga: "Ngày pháp luật" trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội được thực hiện theo kế hoạch của mỗi đơn vị, cụ thể là: Hàng tháng các đơn vị phải quy định một ngày, một thời gian nhất định trong ngày hoặc lồng ghép vào các chương trình khác của cơ quan, đơn vị mình một thời gian hợp lý và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị được học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp quản lý Nhà nước theo lĩnh vực. Vì vậy, trong học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các đơn vị phải chú trọng đến các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực do ngành đó được giao quản lý, chú ý đến các văn bản pháp luật có tác động nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân như về lĩnh vực đất đai, môi trường đối với ngành Tài nguyên - Môi trường; văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng đối với ngành Xây dựng; văn bản pháp luật về lĩnh vực lao động đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; văn bản pháp luật về lĩnh vực giao thông đối với ngành Giao thông vận tải, Công an... Đồng thời, các đơn vị tổ chức trao đổi nghiệp vụ và rút kinh nghiệm việc vận dụng, áp dụng pháp luật trong giải quyết công việc hàng ngày của cán bộ, công chức nhằm hạn chế những sai sót trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức để người dân làm theo. Với hơn một nghìn báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, đây là lực lượng nòng cốt xây dựng kế hoạch và thực hiện "Ngày pháp luật" cho các ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện đã làm tốt ngày này như UBND huyện Ba Vì chỉ đạo các ban, ngành sắp xếp ngày 10 hàng tháng là "Ngày pháp luật". Nhằm đẩy mạnh công tác PBGDPL, trong thời gian tới các cấp, các ngành chú trọng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thường xuyên rà soát, lựa chọn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả "Ngày pháp luật". PV: Hiện nay, các xã, phường và thị trấn đã có một số hình thức PBGDPL, có thể linh hoạt việc thực hiện "Ngày pháp luật" tại cơ sở? Bà Trương Thị Nga: Tùy theo tình hình đặc điểm từng nơi, từng địa bàn dân cư để quy định thời gian thực hiện "Ngày pháp luật" cho phù hợp với nếp sinh hoạt của người dân tại mỗi thôn, bản, làng, khu dân cư. Hiện nay, Hà Nội có 5.600 tổ hòa giải với trên 34.000 hòa giải viên, vì vậy gắn "Ngày pháp luật" với hoạt động của các tổ hòa giải, sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền PBGDPL. Với 5.191 tuyên truyền viên pháp luật - các xã, phường, thị trấn có thể mỗi tháng tổ chức một buổi sinh hoạt công cộng hoặc mở hội nghị lồng ghép PBGDPL tại khu dân cư để báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giải đáp các câu hỏi về pháp luật của người dân. Chú ý lựa chọn, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu những quy định của pháp luật mà người dân quan tâm vào một thời gian nhất định trong ngày trên hệ thống loa truyền thanh; chú trọng những quy định pháp luật có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của họ hoặc những vấn đề mà xã hội, dư luận quan tâm như tại các địa bàn dân cư có đông công nhân sinh sống thì tập trung phổ biến các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động; địa bàn xảy ra nhiều vi phạm về hôn nhân và gia đình thì tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình; nơi xảy ra nhiều tranh chấp đất đai thì chú trọng phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, dân sự... Trân trọng cám ơn bà! Công Dũng