(CAO) Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần IX, nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ chính thức diễn ra trong 4 ngày (tức từ ngày 5 – 8/10/2010) tại Hội trường TPHCM. Hôm nay ngày 4 - 10, diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Theo chương trình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Về đại biểu tham dự, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần IX (2010-2015) sẽ có 449 đại biểu chính thức tham dự thay vì 450 đại biểu như dự kiến. Đài Truyền hình TPHCM sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc vào sáng 5 - 10 và phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần IX, vào sáng 8 - 10. Các đại biểu trong Đại hội Đảng bộ CATP.HCM Đại hội Đảng bộ TPHCM lần IX có các nội dung chính: Thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần IX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất. Về nhân sự, trước đó Thành ủy đã có quyết định về phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ TP cho 69 đảng bộ quận - huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở và đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Thành ủy với số lượng 450 người. Tuy nhiên, ngoài 62 đại biểu đương nhiên là thành ủy viên đương nhiệm, đại hội của các đảng bộ chỉ bầu được 387 đại biểu (Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp bầu không đủ số lượng, thiếu một đại biểu chính thức). Do đó, đại hội Đảng bộ TP lần IX sẽ có 449 đại biểu chính thức, tăng 49 đại biểu so với đại hội lần VIII. Về thành phần, trong số 449 đại biểu chính thức có 82 đại biểu nữ, một đại biểu là người dân tộc thiểu số, một đại biểu là anh hùng lao động, bảy nhà giáo ưu tú, sáu thầy thuốc ưu tú, một thầy thuốc nhân dân. Về tuổi đời của các đại biểu chính thức, có hai đại biểu dưới 30 tuổi (một đại biểu là bí thư quận đoàn, một đại biểu là sinh viên), một đại biểu trên 70 tuổi. Về chuyên môn nghiệp vụ, có 35 đại biểu là tiến sĩ, 94 đại biểu có trình độ thạc sĩ, 320 đại biểu có trình độ cao đẳng - đại học, 12 đại biểu có học hàm giáo sư, phó giáo sư. Về trình độ lý luận chính trị, có 174 đại biểu là cử nhân, 238 đại biểu có trình độ cao cấp chính trị, 33 đại biểu có trình độ trung cấp và bốn đại biểu có trình độ sơ cấp chính trị. Theo chương trình dự kiến, ngoài thảo luận các văn kiện đại hội Đảng bộ TP và văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng, đại hội sẽ bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Theo quy định của trung ương, số lượng nhân sự ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ có tối đa 69 người.