Ông Lương Cao Khải, nguyên trưởng đoàn thanh tra Chính phủ của 4 dự án thuộc Tổng Công ty Dầu khí VN, sẽ hầu tòa vì cố tình bỏ qua sai phạm cho các cá nhân, đơn vị, đưa ra những kết luận không đúng thực tế để nhận tiền hối lộ.