(SGGPO.- Ngày hội Việc làm Sinh viên - Thanh niên TPHCM 2012 sẽ diễn ra ngày 22 - 4 - 2012 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

(SGGPO.- Ngày hội Việc làm Sinh viên - Thanh niên TPHCM 2012 sẽ diễn ra ngày 22 - 4 - 2012 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tại đây, Tập đoàn Intel Việt Nam, Công ty Cổ phần Mặt trời, Công ty TNHH Phụ tùng ô tô Chính Hãng, Công ty TNHHTM-SX Mỹ Nông, Công ty TNHH Thuận Quân, Công ty TNHH SX-TM-DV Nhựa Tân Hiệp Hưng, Công ty TNHH Lê Long Việt Nam, Công ty TNHH Dinsen Việt Nam, trung tâm Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Vietnamworks.com… sẽ tham gia tuyển dụng 1.500 vị trí ở các lĩnh vực tài chính, kế toán, Công nghệ thông tin, cơ khí, điện - điện tử, cơ điện, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, marketing, an toàn lao động, xây dựng, công nhân kỹ thuật…

Minh Anh