Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần đầu với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước” sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 30-9 tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngay hoi Van hoa dan toc Dao toan quoc - Anh 1

Ngày hội có sự tham gia của đồng bào dân tộc Dao đến từ 12 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Ngày hội nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.