(VOH) - Cách đây 20 năm, trong đợt hoạt động hướng tới chào mừng, kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đợi nhân dân Việt Nam (22/12/ 1944 - 22/12/1989), ngày 17/10/1989, Ban Chấp hành Trung ương quyết định lấy ngày 22 tháng 12 làm ngày Hội quốc phòng toàn dân hàng năm trong cả nước.

Đây là dịp tốt, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu CHXH của nhân dân ta, nhằm tăng cường giáo dục trong toàn dân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo sự ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới của nhân dân ta. Để ngày Hội QPTD đạt hiệu quả, cớ tác dụng sâu sắc, trước hết cần có sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện với sự phân công phân nhiệm cho từng ngành, từng cấp, trong đó Cơ quan quân sự các cấp cần làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền và giữ vai trò là hạt nhân trong phối hợp hoạt động với các đoàn thể, chính trị, xã hội và trong toàn dân, có kế hoạch cụ thể, tổ chức chặt chẽ, biện pháp sát hợp, triển khai đồng bộ các hoạt động của ngày hội trong các đợt thi đua cao điểm quan trọng này. Về nội dung tổ chức ngày Hội QPTD, trước hết phải tập trung và việc tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa và những việc cần thực hiện đới với nhiệm vụ quốc phòng ở từng địa bàn; giáo dục, sâu rộng chơ thanh, thiếu niên nắm, hiểu về Luật NVQS, tại điều kiện tốt cho thanh niên hoàn thành các đợt tuyển quân hàng năm. Tùy đặc điểm, tính chất, đặc thù của từng đối tượng ở địa phương và đơn vị mà kết hợp tốt các hoạt động trong ngày thành lập quân đội với ngày Hội QPTD, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong dịp này, các đơn vị LLVT cần phát động phong trào quần chúng tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ, tổ chức kiểm tra, phúc tra quân dự bị động viên, đồng thời có các hình thức cổ vũ động viên kịp thời, thích hợp với những hoạt động tích cực trong các đơn vị LLVT ở địa phương. Trong thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động thi đua thiết thực hướng tới chào mừng, kỷ niệm 65 năm ngày Hội QPTD, cùng với toàn quân ta, Lực lượng vũ trang TPHCM đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xây dựng đơn vững mạnh toàn diện”, qua một tháng phát động (22/11 - 22/12), các đơn vị LLVT TP đã nhiều nội dung hoạt động thi đua đa dạng, phong phú; đặc biệt là đã phối hợp tốt với các sở ngành liên quan như Văn hóa - Thông tin, báo chí tổ chức triển lãm tranh ảnh, tiến hành giao lưu kết nghĩa giữa các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn với đoàn thanh niên, hội phụ nữ, học sinh, sinh viên biểu diễn văn nghệ, tham quan đi tích lịch sử, bảo tàng truyền thống, giao hữu thể dục thể thao …, góp phần làm cho đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội của LLVT TP gắn kết hiệu quả cả về nhận thức tư tưởng, ý thức trách nhiệm của người công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội của dân vì dân - Sức mạnh của đội quân chủ lực ấy lại càng được nhân lên gấp bội bởi sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của nền quốc phòng toàn dân mà đỉnh cao đó chính là Ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12 của nhân dân ta. Hữu Mạo