Ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh những nét đẹp gia đình truyền thống mà còn là dịp tuyên truyền, hưởng ứng Luật phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2008.