Ngày 10/10/1954, thủ đô được giải phóng, người dân đón chào đoàn quân tiến về Hà Nội. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 21/7/1954, hiệp định Geneve được ký kết tại Thụy Sĩ. Theo đó, Pháp thừa nhận thất bại ở Đông Dương, tuyên bố sẵn sàng rút quân khỏi Việt Nam, Lào và Campuchia. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài 9 năm của quân và dân ta thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 10/10/1954, cờ Tổ quốc bay trên cột cờ Hà Nội, nhân dân thủ đô và các đơn vị quân đội trang nghiêm dự lễ chào cờ.

Ngay giai phong thu do qua cau hoi trac nghiem - Anh 1

Nhân dân Hà Nội vẫy cờ chào đón đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô. Ảnh tư liệu.

Nguyễn Sương tổng hợp