Khi tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn – quy định này chính thức được áp dụng từ ngày 1/11. Theo ghi nhận, nhiều người dân đã biết đến quy định này, tuy nhiên nhiều người cho rằng, quy định này còn tồn tại nhiều bất cập, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.