Trong tháng 12 những ai muốn mưu cầu việc lớn cần phải lưu ý tránh những ngày xấu trong tháng sau đây.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 1

Theo quan điểm của tác giả Trương Thịnh Thư đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), trong tháng 12 những ai muốn làm việc lớn cần phải lưu ý tránh những ngày xấu trong tháng sau đây.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 2

Ngày 01/12 tức ngày 03/11 âm lịch. Gặp hung thần dữ nhất "Nguyệt phá đại hao", coi chừng tán gia bại sản.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 3

Ngoài việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh còn lại không nên chọn làm đại sự trong ngày này. Riêng tuổi Hợi vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 4

Ngày 04/12 tức ngày 06/11 âm lịch. Gặp hung thần "Thụ tử", lành ít dữ nhiều.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 5

Ngoài săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Riêng tuổi Dần vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 6

Ngày 11/12 tức ngày 13/11 âm lịch. Gặp hung thần "Thụ tử", lành ít dữ nhiều.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 7

Ngoài săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Riêng tuổi Dậu vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 8

Ngày 14/12 tức ngày 17/11 âm lịch. Gặp Nhật trực "Nguyệt phá đại hao", đây là một trong những đại hung thần vì thế lành ít dữ nhiều.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 9

Trừ việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh, mọi việc khác không nên làm. Riêng tuổi Tý vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 10

Ngày 23/12 tức ngày 25/11 âm lịch. Gặp hung thần Thụ Tử, lành ít dữ nhiều.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 11

Trừ việc săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Tuổi Dậu vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 12

Ngày 26/12 tức ngày 28/11 âm lịch. Gặp Nhật trực "Nguyệt phá đại hao", đây là một trong những đại hung thần vì thế lành ít dữ nhiều.

Ngay dai hung nhat dinh phai tranh trong thang 12/2016 - Anh 13

Trừ việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh, mọi việc khác không nên làm. Riêng tuổi Tý vẫn có thể mưu, hành đại sự trong ngày này. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).