Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2011) và Ngày Người cao tuổi Việt Nam sẽ được tổ chức vào sáng 6/6, tại Hà Nội. Thông tin này được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết tại buổi họp báo chiều ngày 31/5.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Kim Quốc Hoa, Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi cho biết: Đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi Việt Nam là cần có một tổ chức người cao tuổi trong nước để tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi; động viên người cao tuổi góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho quê hương đất nước, ngày 24/9/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 523/QĐ-TTg thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đến nay, sau 16 năm thành lập, tổ chức Hội đã phát triển sâu rộng từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, với gần 7,4 triệu hội viên trong tổng số hơn 8,1 triệu người cao tuổi cả nước, đạt tỷ lệ 86,34%. Hơn 11.000 xã, phường, thị trấn đã thành lập Hội Người cao tuổi cơ sở, có trên 207 nghìn chi hội, tổ hội trong các thôn, bản, buôn, làng, khu dân cư, tổ dân phố. Trung ương Hội đang từng bước bổ sung điều lệ để hoàn thiện Ban Chấp hành các cấp thay cho Ban đại diện hiện nay. Đến tháng 4/2011, có 9 tỉnh thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hội Người cao tuổi Việt Nam là tổ chức có tính chất đặc thù, hoạt động trong phạm vi cả nước, đặc biệt là đã chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động từ Ban Đại diện thành Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi. Trải qua hơn 16 năm xây dựng, Hội Người cao tuổi đã khẳng định được ba mặt hoạt động của Hội là: chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi; phát huy vai trò người cao tuổi; xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Cùng với phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” các cấp hội đã triển khai thực hiện, mang lại nhiều kết quả tích cực, giải quyết tốt mối quan hệ giữa chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, để chăm sóc cho người cao tuổi tốt hơn. Nhiều hoạt động như phong trào xóa nhà tạm cho người cao tuổi; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mỗi người trồng một cây, tham gia chăm sóc một hàng cây, một đồi cây; góp phần ổn định chính trị và an toàn xã hội; phòng chống tội phạm, tham nhũng, tệ nạn xã hội, bảo vệ biên cương Tổ quốc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết: Ngày 23/11/2009, thông qua Luật Người cao tuổi, Quốc hội khóa XII đã quyết định lấy ngày 6/6 hàng năm là Ngày người cao tuổi Việt Nam. Hiện các cấp Hội và hội viên người cao tuổi đang tích cực triển khai thực hiện Luật người cao tuổi, đưa Luật đi vào cuộc sống, tạo điều kiện để người cao tuổi thực sự được thụ hưởng những dịch vụ cơ bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như các chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tích cực tập hợp, đoàn kết toàn thể cán bộ hội viên nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, hiến kế, hiến công vì quê hương, đất nước, xây dựng Hội vững mạnh./.