Theo tin từ Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC), ngày 30/11/2007, Công ty Xi măng Hoàng Mai sẽ bán đấu giá 17.794.800 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) với giá khởi điểm là 15.000 đ/cổ phần.Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 9/11/2007 đến 15h ngày 22/11/2007 tại...