Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất mã VNM, đạt gần 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HPG cũng được mua ròng mạnh hơn 33 tỷ đồng.

Phiên ngày 11/3/2016, giao dịch của khối ngoại có phần ảm đạm hơn phiên trước, tuy nhiên, giao dịch của họ lại có phần tích cực hơn. Cụ thể, khối ngoại thực hiện mau vào gần 7,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 310 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 7,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 234 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 393.845 cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt hơn 76 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trở lại gần 90 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất mã VNM, đạt gần 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HPG cũng được mua ròng mạnh hơn 33 tỷ đồng. Tiếp sau đó, CII và VCB được mua ròng lần lượt 8,2 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng.

Ngay 3/11: Khoi ngoai tren HOSE mua rong tro lai 90 ty dong, gom VNM va HPG - Anh 1

Ở chiều ngược lại, MSN bị bán ròng mạnh nhất, đạt gần 15 tỷ đồng. CTD và BID bị bán ròng lần lượt 11 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng. Hai mã HSG và BVH đều được mua ròng hơn 4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 13,4 tỷ đồng (gấp 2,2 lần so với giá trị bán ròng phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 1 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại trên HNX đã có 4 phiên bán ròng liên tiếp, tuy nhiên lượng bán ròng ở các phiên này đều không quá mạnh.

Ngay 3/11: Khoi ngoai tren HOSE mua rong tro lai 90 ty dong, gom VNM va HPG - Anh 2

Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay bán ròng mạnh nhất mã VKC, đạt hơn 13,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mã VNR, PVS và SPP cũng đều bị bán ròng trên 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại trên HNX chỉ mua ròng chủ yếu hai mã VCS và NET, đạt lần lượt 2 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.